Baker Tilly

Boekhoudkundige verplichtingen van verenigingen van mede-eigendom

Reeds in juni 2010 werd de wet op de mede-eigendom gewijzigd met het oog op het moderniseren en transparanter maken van de mede-eigendom. Men stelde namelijk vast dat het ontbreken van een wetsbepaling inzake het voeren van de boekhouding en het voorleggen van de rekeningen en de verantwoording van deze rekeningen vaak problematisch was. Iedere syndicus hield er zijn eigen interpretatie van de wet op na en sommige rekeningen werden uiterst beknopt voorgesteld. Door deze nieuwe wet moet het mogelijk worden om moeiteloos kennis te nemen van de vermogenstoestand van het gebouw.

Op 12 juli 2012 verscheen dan eindelijk het KB dat het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel vastlegt. Het typische is dat dit rekeningstelsel volledig op maat voor een vereniging van mede-eigenaars werd opgesteld. De basisprincipes van de boekhoudwetgeving zoals toepasselijk op vennootschappen zijn evenwel van toepassing.

Dit betekent dat het principe van het dubbel boekhouden van kracht is en dat elke boeking dient gestaafd te worden door een gedagtekend verantwoordingsstuk. Deze stukken moeten methodisch genummerd en bewaard blijven. In principe moet de boekhouding samen met de verantwoordingsstukken zeven jaar bewaard blijven. Jaarlijks dient er een inventaris opgemaakt te worden van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van welke aard ook. De rekeningen van het rekeningenstelsel die niet dienstig zijn voor een vereniging van mede-eigenaars hoeven niet in het rekeningenstelsel van die vereniging voor te komen.

Deze bepalingen gelden evenwel voor elke mede-eigendom die, met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen, twintig of meer kavels bevatten. De andere verenigingen zijn hiervan vrijgesteld en mogen nog altijd een vereenvoudigde boekhouding voeren.

De toepassing van dit KB wordt van kracht vanaf het eerste boekjaar na 31 december 2012.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Willem Waeterloos of uw dossierverantwoordelijke.

 

24/09/2012