Baker Tilly

Het belang van interne controle voor een onderneming


Het overkomt elke ondernemer wel eens: een betwiste factuur wordt toch betaald, ondernemingsmiddelen worden vervreemd, er wordt een verkeerd order geplaatst, er wordt een klant aanvaard die dan toch niet solvabel blijkt te zijn. Het gaat niet altijd om fouten met desastreuze gevolgen, maar ze geven u als ondernemer wel een onaangenaam gevoel. Een goed intern controle systeem kan bijdragen tot het reduceren van het risico op dergelijke fouten en geeft zowel de ondernemer als de werknemer een meer comfortabel gevoel.

Elke onderneming wordt geconfronteerd met risico’s. Risico’s van buitenaf die eigen zijn aan de sector. Maar ook risico’s binnen in de onderneming die eigen zijn aan de aard en omvang van de onderneming. Als een onderneming haar doelstellingen wil realiseren moet ze omgaan met deze risico’s en ze op een zo efficiënt mogelijke manier proberen te beheersen. Het is de taak van het bestuursorgaan om de risico’s waarmee de onderneming geconfronteerd wordt te identificeren en te evalueren. Dit is een dynamisch en voortdurend proces. Veranderingen binnen en buiten de onderneming kunnen aanleiding geven tot het ontstaan van nieuwe risico’s. Het intern controle systeem moet de organisatie ondersteunen in het beheersen van deze risico’s. Het bestuursorgaan is niet alleen verantwoordelijk voor het identificeren van de risico’s maar ook voor het opzetten, implementeren en monitoren van een intern controle systeem (ook wel administratieve organisatie genoemd).

Wat zijn de basisprincipes van een goed functionerend intern controle systeem?

Zoals hierboven reeds aangehaald dient het intern controle systeem de organisatiedoelstellingen te ondersteunen en moet het gericht zijn op het beheersen van risico’s. Belangrijk is dat iedereen binnen de organisatie betrokken is bij het interne controleproces. De verschillende taken en verantwoordelijkheden die worden toegekend aan verschillende medewerkers moeten duidelijk afgebakend zijn. Er moet voldoende competentie aanwezig zijn binnen de onderneming om te verzekeren dat iedereen zijn taken en verantwoordelijkheden correct vervult. Iedereen binnen de organisatie moet gemotiveerd worden om zijn steentje bij te dragen bij het beheersen van risico’s en het bereiken van de doelstellingen van de onderneming. Hierbij kan een link naar de individuele evaluatie een belangrijke toegevoegde waarde leveren. Het intern controle systeem moet voortdurend in vraag gesteld worden en aangepast worden aan gewijzigde omstandigheden. Het is met andere woorden een continu proces. Er moet regelmatig gecommuniceerd worden over de interne controle om zeker te zijn dat iedereen binnen de onderneming de controles begrijpt en correct toepast.

Baker Tilly Belgium kan u bijstaan bij het opzetten of optimaliseren van het interne controle systeem in uw organisatie. Onze medewerkers beschikken over een ruime expertise op het vlak van interne controle in diverse sectoren. Samen met u kunnen de bedrijfsprocessen en de bestaande controleprocedures besproken worden om zo de pijnpunten in uw organisatie bloot te leggen. Op die manier kan gezocht worden naar de meest geschikte oplossing om de risico’s binnen uw organisatie te beheersen.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Christel De Blander of uw dossierverantwoordelijke.

 

06/11/2012