Baker Tilly

Europa vaardigt strengere regels uit ter bestrijding van witwassen en fraude


De Europese Commissie heeft recent een aantal voorstellen goedgekeurd om de antiwitwasregels binnen Europa te verstrengen. De voorstellen dienen wel nog goedgekeurd te worden door het Europees Parlement en de Raad van Ministers. De voorstellen richten zich op twee domeinen:

 1. de richtlijn tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en
 2. de verordening inzake informatie die bij geldovermakingen moet worden gevoegd om een vlotte traceerbaarheid van het overmaken van geld te garanderen.

De meest in het oog springende wijzigingen aan de reeds bestaande wetgeving zijn:

 • Uitbreiding van het toepassingsgebied tot de volledige goksector
 • De verplichting voor ondernemingen om informatie bij de te houden over de identiteit van de personen die in werkelijkheid achter een vennootschap staan (de zogenaamde ultimate beneficial owners)
 • Verscherping van de regels met betrekking tot vereenvoudigde procedures voor due diligence. Een vereenvoudigd klantenonderzoek zal vanaf nu moeten worden verantwoord op basis van een risk assessment van de klant waarbij een aantal minimumfactoren in aanmerking moeten genomen worden
 • Verruiming van de definitie van de Politiek Prominente Personen. Personen die belast zijn met publieke functies in eigen land of die werken voor internationale organisaties zullen toegevoegd worden aan het lijstje van Politiek Prominente Personen.
 • Strengere regels op het vlak van contante betalingen. Iedere handelaar of dienstverlener die een contante betaling aanvaardt van € 7.500 of meer heeft volgende verplichtingen:
  o Cliëntenonderzoek verrichten
  o Bewijsstukken bewaren
  o Interne controles uitvoeren
  o Verslagen over verdachte transacties opstellen

Deze strengere regels hebben geen impact op de Belgische wetgeving aangezien er in België reeds een algemeen verbod voor betalingen in contanten voor handelaars en dienstverleners vanaf € 5.000 bestaat. Vanaf 1/01/2014 zelfs vanaf € 3.000.

 • Uitbreiden van de samenwerking tussen de verschillende financial intelligence units. Deze FIU’s hebben als functie de verslagen over verdachte transacties te analyseren en door te geven aan de bevoegde autoriteiten voor verder (al dan niet gerechtelijk) onderzoek.
 • Bijkomende sancties indien de richtlijn wordt geschonden.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Christel De Blander of uw dossierverantwoordelijke.

 

23/04/2013