Baker Tilly

Btw-aftrek wagens en andere bedrijfsmiddelen: maak uw keuze!


Net zoals bij wagens is bij andere roerende goederen zoals gsm’s, laptops, tablets, etc. die u zowel beroepsmatig als privé gebruikt de btw niet volledig aftrekbaar. Met het oog op het bepalen van dit recht op aftrek dient de verhouding tussen het privégebruik en het beroepsgebruik te worden vastgesteld. Anders dan bij wagens aanvaardt de administratie voor dergelijke roerende goederen voortaan een forfaitaire btw-aftrek van 75% (beslissing nr. E.T. 119.650/3 van 11 december 2012).

Btw-aftrek wagens: kies de juiste methode!


In onze vorige nieuwsbrief (12/2012) maakten we reeds melding van het lang verwachte addendum betreffende de btw-aftrek op gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen (beslissing nr. E.T. 119.650/3 van 11 december 2012).

Wat betreft bedrijfswagens die zowel beroepsmatig als privé worden gebruikt en gratis ter beschikking worden gesteld van de werknemer of bedrijfsleider voorziet dit nieuwe addendum in 3 methoden om de verhouding privé- / beroepsgebruik te bepalen.

De eerste methode is gebaseerd op de werkelijk afgelegde kilometers aan de hand van een rittenadministratie. De tweede methode is semi-forfaitair, waarbij het privé-percentage gelijk is aan: ((afstand woonwerk x 2 x 200 + 6.000km)/totale afstand) x 100. De derde methode is enkel toepasbaar voor zij die over minstens vier vervoermiddelen beschikken en gaat uit van een algemeen forfait van 35%.

We willen erop wijzen dat u in dit verband kortelings een keuze zal dienen te maken, zowel wat betreft het afgelopen jaar 2012 alsook wat betreft 2013 en verder. De keuze die u maakt voor 2012 heeft zijn gevolgen naar de toekomst toe. Wij raden u dan ook aan uw keuze weloverdacht te maken. Desgewenst kunnen wij u assisteren bij uw keuze van de voor u meest optimale methode alsook bij het doorvoeren van de nodige regularisaties.

Btw-aftrek andere roerende goederen dan wagens: forfait van 75%

Wat betreft de andere roerende goederen zoals gsm’s, laptops, tablets ,etc. die zowel beroepsmatig als privé worden gebruikt aanvaardt de administratie, bij wijze van proef, dat het beroepsgebruik forfaitair wordt vastgesteld op 75%. Dit forfait geldt voor de btw die slaat op de aankoopprijs als op de bijkomende kosten. De keuze is vrij. Kiest u voor een hoger aftrekpercentage dan ligt de bewijslast bij u. Kiest u echter voor het forfait dan slaat dit op alle roerende goederen, andere dan wagens.

Vaststelling van het gebruik van onroerende goederen

Wat betreft onroerende goederen dient de verhouding beroepsmatig en privématig gebruik steeds onder toezicht van de btw-administratie te worden vastgesteld, dit op basis van de feitelijke omstandigheden. Hierbij geldt geen forfait.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

 

25/01/2013