Baker Tilly

Geregistreerde kassasystemen: implementatie verschuift naar eind 2015


De implementatie van het geregistreerde kassasysteem in de horecasector wordt nogmaals uitgesteld, deze keer tot eind 2015. De sector kan daarenboven rekenen op een lastenverlaging van 80 miljoen euro. De controles zullen wel worden verscherpt.

Opnieuw uitstel – vooralsnog geen afstel?

Op 1 januari 2010 werd het btw-tarief voor restaurant- en cateringdiensten verlaagd van 21% naar 12%, wat voor extra zuurstof moest zorgen. In ruil moest de sector overschakelen op het gebruik van een geregistreerd kassasysteem teneinde zwartwerk tegen te gaan.

Dergelijke geregistreerde kassasystemen dienen verplicht te worden gebruikt door alle ondernemers wiens omzet voor minstens 10% bestaat uit het verstrekken van maaltijden voor verbruik ter plaatse. Is de uitbating van een horecazaak bijkomstig aan de hoofdactiviteit, dan telt enkel de omzet uit de horecazaak om deze 10% te bepalen. Cateringbedrijven vallen eveneens onder de verstrengde regeling, tenzij ze enkel maaltijden leveren zonder bijkomende bediening voor verbruik ter plaatse.

De invoering van de geregistreerde kassasystemen loopt echter niet over een leien dakje en werd reeds meermaals uitgesteld (zie ook onze nieuwsbrief van december 2012).

Onlangs besliste de ministerraad om de invoering ervan opnieuw uit te stellen, deze keer tot eind 2015. Van afstel is echter vooralsnog geen sprake.

Tevens kan de sector rekenen op een lastenverlaging van 80 miljoen euro. Vanaf begin 2014 zullen horecazaken die op vrijwillige basis de kassa invoeren kunnen genieten van bepaalde lastenverlagingen.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

 

30/05/2013