Baker Tilly

Geregistreerde kassa’s: geen sancties tot 1 januari 2016


De minister van Financiën kondigde onlangs aan dat wat de invoering van de geregistreerde kassa’s betreft in een bijkomende implementatieperiode zal worden voorzien. De verplichte invoering schuift hierdoor opnieuw een jaar op tot eind 2015. Tot dan zal niet gesanctioneerd worden (Persbericht FOD Financiën, 7 februari 2014).

 

Was het nu 2014, 2015 of 2016?

Naar aanleiding van de tariefverlaging begin 2010 van 21% naar 12% voor restaurant- en cateringdiensten werd aan de sector een extra inspanning gevraagd wat betreft de juiste rapportering van de verrichte handelingen.

De invoering van de geregistreerde kassasystemen (GKS) loopt echter niet van een leien dakje en werd reeds meermaals uitgesteld (zie ook onze nieuwsbrieven 12/2012 en 5/2013).

Uiteindelijk was het de bedoeling om vanaf 1 januari 2014 de mogelijkheid te bieden op vrijwillige basis gebruik te kunnen maken van het geregistreerd kassasysteem. Deze ‘vrijwillige’ toepassing werd aangemoedigd door een extra lastenverlaging. Wie vanaf 2014 vrijwillig een geregistreerde kassa aanschaft heeft recht op een vermindering van de werkgeversbijdrage voor 5 voltijdse medewerkers. Recent bleek echter dat de weinige beschikbare systemen reeds zijn uitverkocht waardoor de meeste horeca-uitbaters die vrijwillig intekenden (eind 2013 waren er dat naar verluidt 354) vooralsnog in de kou blijven staan.

Vanaf 2015 zouden alle horeca-uitbaters dan verplicht het systeem moeten toepassen. Maar wat dit laatste betreft kondigde de minister van Financiën onlangs opnieuw een versoepeling aan.

Diegenen die de geregistreerde kassa vanaf 1 januari 2015 moeten toepassen zullen zich uiterlijk op 28 februari 2015 dienen te registreren in de GKS-registratiemodule. Vervolgens zullen zij van de administratie een uiterlijke implementatiedatum ontvangen. Deze is 30 juni 2015, 30 september 2015 of 31 december 2015. Om discriminatie binnen de sector te vermijden zal de Administratie pas tot sancties overgaan vanaf 1 januari 2016, dus na het verstrijken van de uiterlijke implementatieperiode.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

 

28/02/2014