Baker Tilly

Vraag uw buitenlandse btw tijdig terug!


Buitenlandse btw die u in de loop van 2015 zou hebben betaald en die u alsnog wenst te recupereren dient uiterlijk vrijdag 30 september 2016 te worden teruggevraagd. Uitstel is niet mogelijk dus zorg dat u tijdig handelt!

Bent u als onderneming actief in andere lidstaten en betaalt u daar soms lokale btw? Hierbij kan worden gedacht aan buitenlandse btw die drukt op hotelrekeningen, restaurantkosten, huur vergaderruimtes, benzine, …). Indien u lokaal niet bent gevestigd noch geregistreerd voor btw dan kan u in die lidstaat deze btw niet recupereren. Een aftrek via uw Belgische btw-aangifte is evenmin mogelijk aangezien het buitenlandse btw betreft.

Nochtans hebt u in principe recht op teruggaaf via een speciale teruggaafprocedure. Hierbij dient wel rekening te worden met bepaalde aftrekbeperkingen welke van lidstaat tot lidstaat kunnen verschillen. Tevens gelden er voor de verschillende lidstaten minimumdrempels.

Als u de btw welke u in een andere lidstaat hebt betaald wenst te recupereren, dan moet een elektronische aanvraag worden ingediend via de Belgische administratie. Concreet gebeurt dit via Intervat. Een papieren aanvraag is niet meer mogelijk. Deze aanvraag kan door uzelf en ook door ons worden voorbereid en/of ingediend.

De aanvraag tot teruggaaf gebeurt in principe jaarlijks en dit uiterlijk 30 september van het jaar volgend op het jaar van de uitgaven. Uitstel is hierbij niet mogelijk. Concreet betekent dit dat als u nog over facturen van 2015 zou beschikken waarover u de buitenlandse btw alsnog wenst te recupereren uw aanvraagdossier uiterlijk eind deze maand (vrijdag 30 september) moet zijn ingediend.

Indien u grote bedragen aan buitenlandse btw dient te recupereren dan kan het raadzaam zijn om meermaals per jaar een verzoek in te dienen. Het verzoek moet wel betrekking hebben op een minimumtermijn van drie maanden, behalve voor het einde van het kalenderjaar.

Na ontvangst van het verzoek stuurt de Belgische administratie deze door naar de betreffende lidstaat. Deze laatste heeft 4 maanden de tijd om een beslissing te nemen. Ingeval van een positieve beslissing (al dan niet geheel) volgt de effectieve terugbetaling binnen de 10 werkdagen.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

13/09/2016