Baker Tilly

Btw-maandaangifte: vergeet uw decembervoorschot niet!


Btw-belastingplichtigen die maandaangiften indienen moeten jaarlijks een voorschot betalen op de verschuldigde btw van de maand december van dat jaar.

Hoe wordt het decembervoorschot bepaald?

Voor de bepaling van het bedrag zijn er 2 mogelijkheden:

Werkelijk verschuldigde btw voor de periode van 1 tot en met 20 december 2016:

Het bedrag van het voorschot is gelijk aan de daadwerkelijk verschuldigde btw (opeisbare btw minus aftrekbare btw) voor handelingen verricht tijdens de periode van 1 t/m 20 december 2016. De verschuldigde btw wordt opgenomen in rooster 91 van de decemberaangifte (in te dienen uiterlijk vrijdag 20 januari 2017). Is het bedrag van de opeisbare btw kleiner of gelijk aan de aftrekbare btw, dan vermeldt u 0,00 in rooster 91.

Twee maal de btw van de maand november 2016 betalen:

Wil men vermijden of is het moeilijk om het voorschot op bovenvermelde wijze vast te stellen, dan mag rooster 91 niet worden ingevuld. Hierdoor wordt aangegeven dat wordt geopteerd voor een decembervoorschot dat gelijk is aan de verschuldigde btw met betrekking tot de handelingen over de maand november 2016 (rooster 71 van de aangifte).

In beide gevallen dient het voorschot uiterlijk betaald te worden op 24 december 2016. Aangezien 24 december 2016 dit jaar op een zaterdag valt is aan te raden om uiterlijk vrijdag 23 december 2016 te hebben betaald.

Kwartaalaangevers volgend jaar ook aan de beurt?

Waarschijnlijk is dit het laatste jaar dat enkel btw-maandaangevers verplicht zullen zijn een decembervoorschot te betalen.

Btw-belastingplichtigen die kwartaalaangiften indienen zullen binnenkort mogelijks niet langer verplicht zijn om voorschotten te betalen in elke tweede en derde maand van elk kwartaal. Deze administratieve vereenvoudiging zal worden gekoppeld aan de verplichting om eveneens een decembervoorschot te betalen. De kwartaalaangevers zullen wat betreft het bepalen van het decembervoorschot waarschijnlijk de keuze krijgen tussen:

  • de btw verschuldigd over de voor hen verrichte handelingen van 1 oktober tot en met 20 december, of
  • het bedrag van de verschuldigde btw van het derde kwartaal.

Deze regeling is nog niet officieel. Zij zou vermoedelijk ingaan op 1 januari 2017. Daarom zullen ook de kwartaalaangevers vanaf volgend jaar naar alle waarschijnlijkheid onderworpen worden aan de jaarlijks terugkerende verplichting om een decembervoorschot te betalen. 

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

22/11/2016