Baker Tilly

Btw - Intracommunautaire kwartaalopgaven: drempelbedrag wordt verlaagd naar EUR 50.000

 

Ondernemingen die intracommunautaire leveringen van goederen en/of intracommunautaire diensten verrichten moeten periodiek (maandelijks of op kwartaalbasis) een intracommunautaire opgave indienen.

Bij de inwerkintreding van de VAT Package op 1 januari 2010 werd de drempel voor het indienen van kwartaalopgaven tijdelijk, tot 31 december 2011, op EUR 100.000 per kwartaal gebracht. Dient men vandaag de dag kwartaalopgaven in en wil men dit blijven doen dan is het opletten geblazen. Vanaf begin dit jaar wordt de drempel voor het indienen van intracommunautaire kwartaalopgaven verlaagd van EUR 100.000 naar maximum EUR 50.000 per kwartaal. Voor het bepalen van deze drempel wordt enkel rekening gehouden met de intracommunautaire levering van goederen. De intracommunautaire diensten worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de drempeloverschrijding.

Bijgevolg, indien een onderneming intracommunautaire leveringen en/of diensten verricht en deze onderneming dient btw-maandaangiften in, dan dient zij verplicht maandelijks een intracommunautaire opgave in te dienen, ongeacht het bedrag van de intracommunautaire handelingen. Op dit vlak verandert er niets.

Ondernemingen die btw-kwartaalaangiften indienen kunnen in principe intracommunautaire kwartaalopgaven indienen. Echter, hierbij mag, per kwartaal, het totaalbedrag van de vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van EUR 50.000 niet overschreden hebben in de loop van elk van de vorige vier kwartalen. Heeft een onderneming de (nieuwe) drempel van EUR 50.000 overschreden in het 1ste, 2de, 3de en/of 4de kwartaal van 2011, dan moet zij vanaf 1 januari 2012 maandelijks intracommunautaire opgaven indienen. Wordt de nieuwe drempel in de loop van 2012 overschreden, dan moet vanaf het volgende kwartaal maandelijks opgaven van de intracommunautaire handelingen worden ingediend.

(Beslissing E.T. 117.215/5: btw-opgave van de intracommunautaire handelingen – bijwerking 1 januari 2012).

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker, Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

 

1/02/2012