Baker Tilly

Btw-aftrek op cateringkosten (bis): Hof van Cassatie schenkt (nogmaals) klare wijn


Onlangs bevestigde het Hof van Cassatie haar eerder ingenomen standpunt wat betreft de btw-aftrek op kosten van spijzen en dranken. Deze is aftrekbaar wanneer de kosten gedragen zijn in het kader van een publicitair evenement. De btw-administratie, tot op heden hevig tegenstander van deze btw-aftrek, wordt bij deze nogmaals op de vingers getikt. Of ze naar aanleiding hiervan de handdoek in de ring zal gooien blijft voorlopig koffiedik kijken (Cass., 15 juni 2012.

Btw op kosten van spijzen en dranken… of de Processie van Echternach


De btw-administratie houdt duidelijk niet van feestjes. Een indruk die ze in de hand werkt door de vastberadenheid waarmee ze zich de laatste jaren blijft verzetten tegen de btw-aftrek op cateringkosten gedragen in het kader van een publicitair evenement.

Dit bleek onlangs nog in een zaak van een concessiehouder van wagens die uitgaven had gemaakt in het kader van de voorstelling aan zijn cliënteel van nieuwe modellen en van promotionele acties. Ook hier weigerde de administratie de btw-aftrek op de gemaakte cateringkosten. Het Luikse Hof van Beroep gaf de concessiehouder gelijk. Maar de btw-administratie weigerde zich hierbij neer te leggen en stelde Cassatieberoep in.

De problematiek is ondertussen genoegzaam bekend. Btw op kosten van onthaal is niet aftrekbaar. Btw op publiciteitskosten is dat wel. Maar wat met de btw op kosten voor spijzen en dranken geserveerd tijdens een publicitair evenement?

De btw-administratie kan zich alsnog niet neerleggen bij de btw-aftrek op spijzen en dranken geserveerd op dergelijke evenementen met publicitair doel. Volgens haar is de btw-aftrek op kosten van spijzen en dranken sowieso uitgesloten wegens het bestaan van een afzonderlijke aftrekbeperking die slaat op cateringkosten.

Twee jaar geleden had het Hof van Cassatie al eens eerder een poging ondernomen om duidelijkheid te scheppen door te stellen dat kosten voor spijzen en dranken gemaakt in het kader van een feestelijke bijeenkomst met een publicitair doel dienen te worden aangemerkt als kosten van publiciteit, waarvan de btw mag worden afgetrokken (Cass. 11 maart 2010).

Einde van het verhaal, zo dacht men. De verbazing was dan ook groot toen ruim 22 maanden later de btw-administratie te kennen gaf niet akkoord te willen gaan met deze uitspraak. Als reden gaf ze aan dat het Hof van Cassatie in zijn arrest enkel zou hebben gekeken naar het publicitair ‘doel’ van de kosten, en niet naar hun ‘aard’ op het ogenblik van de aanschaffing (beslissing ET120.663 van 2 december 2011 – zie Baker Tilly Belgium nieuwsbrief 01/2012).

In het arrest van 15 juni 2012 wordt de btw-administratie op dat vlak voor een tweede keer in het ongelijk gesteld. Het Hof bevestigt dat een activiteit die hoofdzakelijk en rechtsreeks tot doel heeft potentiële kopers in te lichten over het bestaan en de hoedanigheden van een product of dienst met de bedoeling de verkoop ervan te bevorderen, een publicitaire activiteit is waarvan de kosten aftrekbaar zijn. De btw op de uitgaven voor spijzen en dranken die worden gemaakt in het kader van een dergelijke publicitaire activiteit, is volgens het Hof aftrekbaar.

Gevolgen in de praktijk

Het Hof van Cassatie bevestigt bij deze haar eerdere uitspraak en laat hierdoor niets aan onduidelijkheid over. Belangrijk hierbij is ook dat in beide landshelften dezelfde lijn wordt gevolgd. Het arrest van 2010 ging uit van de Nederlandstalige Kamer van het Hof van Cassatie. De recente bevestiging komt van de Franstalige Kamer.

Anderzijds was de reactie van de btw-administratie op de eerste uitspraak van het Hof ook duidelijk. Hierbij gaf zij formeel aan zich te zullen blijven verzetten tegen de aftrek van de btw op spijzen en dranken.

Of ze dit standpunt naar aanleiding van dit recent arrest zal kunnen blijven aanhouden is alsnog de vraag. De druk om zich alsnog te schikken naar de rechtspraak van het hoogste rechtscollege van België wordt bij deze alleszins opgedreven.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

 

24/09/2012