Baker Tilly

Voorschotfacturen: tolerantie tot 30 juni 2015!


Wat betreft de nieuwe regels aangaande de opeisbaarheid van btw en de gevolgen hiervan op voorschotfacturen publiceerde de administratie twee maanden terug een beslissing die voorziet in een definitieve regeling. Deze gaat in op 1 januari 2015. Op vraag vanuit de sector van boekhoudsoftwareontwikkelaars heeft de administratie nu in extremis besloten om gedurende de eerste 6 maanden van 2015 soepel op te treden. Hierbij zal worden toegestaan dat de oude regels tijdelijk verder kunnen worden toegepast (Beslissing Btw nr. E.T.127.191 dd. 25 november 2014.

Definitieve regeling vanaf 1 januari 2015… met bijkomende tolerantie gedurende 6 maanden

Met ingang van 2013 werden de facturatieregels en –formaliteiten op tal van vlakken gewijzigd (zie ook onze nieuwsbrief 12/2012). De meest verassende aanpassing betrof de nieuwe regeling inzake de opeisbaarheid van btw. Een voorschotfactuur op zich maakt de btw niet langer opeisbaar.

Dat de impact van deze aanpassing niet te onderschatten is was reeds van bij het begin duidelijk. Deze nieuwe regeling noodzaakt immers een aanpassing van eender welk ERP- of boekhoudsysteem, zowel aan de aankoop- als aan de verkoopzijde.

Gelet op de praktische moeilijkheden en bezorgdheden vanuit het bedrijfsleven voorzag de btw-administratie voor wat betreft het jaar 2013 al gauw in een overgangsregeling (zie ook onze nieuwsbrief 01/2013). Deze overgangsregeling werd voor het huidig jaar 2014 doorgetrokken en ietwat vereenvoudigd (zie ook onze nieuwsbrief 11/2013).

In oktober van dit jaar werkte de administratie een definitieve regeling uit welke ingaat op 1 januari 2015 (Beslissing Btw nr. E.T.126.003 dd. 7 oktober 2014 – zie ook uitgebreid in onze nieuwsbrief 11/2014).

Maar voor zij die hun boekhoudsysteem nog niet tijdig hebben kunnen aanpassen aan de nieuwe regeling voorziet de administratie nu alsnog in een tolerantie (Beslissing Btw nr. E.T.127.191 dd. 25.11.2014). Naar aanleiding van de vraag vanuit de sector van de ontwikkelaars van boekhoudsoftware zal de administratie de eerste 6 maanden van 2015 soepel optreden.

Meer specifiek zal worden toegestaan dat de oude regeling tijdelijk verder kan worden toegepast. Voor alle duidelijkheid en zij die nog kunnen volgen:de tijdelijke regeling is deze welke die door de administratie werd uitgewerkt in de twee overgansregelingen die op dit ogenblik nog van kracht zijn (Beslissing Btw nr. E.T.123.563 d.d. 19.12.2012 en Beslissing Btw nr. E.T.124.705 dd. 22.11.2013 – zie ook onze nieuwsbrieven 1/2013 en 11/2013).

Een verplichte implementatie van de definitieve regeling wordt bijgevolg met 6 maanden uitgesteld. Het geeft ondernemingen die met de problematiek van voorschotfacturatie te maken krijgen iets meer ademruimte, al zullen de nodige aanpassingen sowieso dienen te gebeuren.

Voor zij die met de problematiek van voorschotfacturatie te maken krijgen, denken wij dat advies bij uw accountant onontbeerlijk is, teneinde de specifieke casussen te kunnen uitwerken. Neem daarom contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

 

15/12/2014