Baker Tilly

Btw-aftrek op ‘publicitaire’ cateringkosten ligt niet langer op de maag


De btw-administratie aanvaardt voortaan de btw-aftrek op kosten voor spijzen en dranken die werden gemaakt in het kader van een evenement georganiseerd voor bestaande of potentiële klanten. De kosten moeten hoofdzakelijk en rechtstreeks tot doel hebben de verkoop van welbepaalde producten of diensten te bevorderen. Na jaren te hebben dwarsgelegen legt de administratie zich hiermee uiteindelijk neer bij eerdere rechtspraak van het Hof van Cassatie. Deze nieuwe zienswijze heeft ook positieve gevolgen voor het verleden (Beslissing E.T.124.247 van 13 maart 2015).

 

Btw-aftrek op kosten van spijzen en dranken: een lang verhaal

De vastberadenheid waarmee de btw-administratie zich de laatste jaren bleef verzetten tegen de btw-aftrek op ‘publicitaire’ kosten van spijzen en dranken gaf de indruk dat zij niet van feestjes hield.

De problematiek is genoegzaam bekend. Btw op kosten van onthaal is niet aftrekbaar. Btw op publiciteitskosten is dat wel. Maar wat met de btw op kosten voor spijzen en dranken geserveerd tijdens een publicitair evenement?

De btw-administratie kon zich tot voor kort maar niet neerleggen bij de btw-aftrek op spijzen en dranken geserveerd op dergelijke evenementen met publicitair doel. Volgens haar was de btw-aftrek op kosten van spijzen en dranken sowieso uitgesloten wegens het bestaan van een afzonderlijke aftrekbeperking die slaat op cateringkosten.

Vijf jaar geleden had het Hof van Cassatie al eens eerder een poging ondernomen om duidelijkheid te scheppen door te stellen dat kosten voor spijzen en dranken gemaakt in het kader van een feestelijke bijeenkomst met een publicitair doel dienen te worden aangemerkt als kosten van publiciteit, waarvan de btw mag worden afgetrokken (Cass., 11 maart 2010).

Einde van het verhaal, zo werd toen gedacht. De verbazing was dan ook groot toen anderhalf jaar later de btw-administratie te kennen gaf niet akkoord te willen gaan met deze uitspraak (beslissing ET120.663 van 2 december 2011 – zie Baker Tilly Belgium nieuwsbrief 01/2012).

In een volgend arrest van het Hof van Cassatie werd de btw-administratie in 2012 op dat vlak voor een tweede keer in het ongelijk gesteld. Het Hof bevestigde hierbij dat een activiteit die hoofdzakelijk en rechtsreeks tot doel heeft potentiële kopers in te lichten over het bestaan en de hoedanigheden van een product of dienst met de bedoeling de verkoop ervan te bevorderen, een publicitaire activiteit is waarvan de kosten aftrekbaar zijn. De btw op de uitgaven voor spijzen en dranken die worden gemaakt in het kader van een dergelijke publicitaire activiteit, is volgens het Hof aftrekbaar (Cass., 15 juni 2012 – zie Baker Tilly Belgium nieuwsbrief 09/2012).

En nog ging de btw-administratie niet akkoord… tot voor kort.

Btw-administratie gooit de handdoek

In een recente beslissing van 13 maart 2015 schikt de btw-administratie zich naar de rechtspraak van het Hof van Cassatie.

Hierbij aanvaardt zij de btw-aftrek van kosten gemaakt in het kader van een evenement dat wordt georganiseerd voor bestaande klanten of potentiële klanten en dat hoofdzakelijk en rechtstreeks tot doel heeft de verkoop van welbepaalde producten of diensten te bevorderen. Deze kosten worden in die omstandigheden niet aangemerkt als kosten van logies, spijzen en dranken, noch als kosten van onthaal. In dergelijk geval worden deze kosten aangemerkt als publiciteitskosten met een professioneel karakter.

Niet enkel de btw op de kosten van het event zelf, maar ook deze op de spijzen en dranken die hiermee gepaard gaan zijn bijgevolg aftrekbaar.

Hiermee komt een einde aan een jarenlange discussie met btw-controleurs die zich tot recent strikt vasthielden aan een oude administratieve standpunt.

Wel is het zo dat zij die dergelijke btw wensen af te trekken zelf geval per geval het publicitair karakter zullen moeten (kunnen) aantonen. Anders dreigt alsnog de btw-aftrek verloren te gaan.

Wat met het verleden?

Het nieuwe standpunt van de administratie schept mogelijkheden om bepaalde kosten uit het verleden te (her)bekijken. Hierbij kan terug worden gegaan tot de btw waarvoor het recht op aftrek is ontstaan vanaf 1 januari 2012.

Voor vragen kan u steeds terecht bij Wim De Pelsmaeker, Veerle Van Den Steen of uw dossierbeheerder.

27/04/2015