Baker Tilly

Hoger grensbedrag voor kwartaalaangiften


Met ingang van 1 januari 2014 werd het grensbedrag voor het indienen van periodieke btw-kwartaalaangiften opgetrokken naar 2.500.000 EUR (jaaromzet). Hierdoor komen meer ondernemingen voor deze vereenvoudiging in aanmerking. Anderzijds worden de gevallen waarbij verplicht een btw-maandaangifte moet worden ingediend uitgebreid. Tevens wordt de periodiciteit van de btw-aangifte in overeenstemming gebracht met de periodieke opgave voor intracommunautaire handelingen. Vooral dit laatste kan voor sommigen nadelig uitvallen (KB van 21 december 2013 tot wijziging van KB nr. 1 van 29 december 1992, BS 30 december 2013).

 

Verhoging drempel kwartaalaangiften

Als btw-belastingplichtige bent u in principe onder andere verplicht om maandelijks een btw-aangifte in te dienen, tenzij uw jaaromzet een bepaald bedrag niet overschrijdt. In dit laatste geval kan u er voor opteren om btw-kwartaalaangiften in te dienen, wat uw administratie enigszins kan vereenvoudigen.

Tot voor kort mocht voor het indienen van btw-kwartaalaangiften de jaaromzet, exclusief btw, voor de volledige economische activiteit niet meer bedragen dan 1.000.000 EUR. Deze bovengrens werd met ingang van 1 januari 2014 opgetrokken tot 2.500.000 EUR.

Dit betekent dat aanzienlijk meer btw-belastingplichtigen gebruik zullen kunnen maken van deze administratieve vereenvoudiging. Valt u binnen de nieuwe voorwaarden en wenst u over te schakelen van maand- naar kwartaalaangiften, dan zal dit dienen te gebeuren via een gemotiveerd verzoekschrift in te dienen bij uw btw-controlekantoor. Dit kantoor zal het verzoek moeten goedkeuren. Eens goedgekeurd zal de overgang uitwerking hebben vanaf het eerstvolgende kwartaal.

Speciale gevallen worden uitgebreid

Naast bovengenoemde regels waren er in het verleden reeds enkele gevallen waarbij men sowieso verplicht was btw-maandaangiften in te dienen wanneer de jaaromzet, exclusief btw, niet meer bedroeg dan 200.000 EUR. Het betreft fraudegevoelige sectoren waaronder worden gerekend de leveringen van minerale oliën, toestellen voor mobiele telefonie en computers alsook landvoertuigen.

Deze drempel werd met ingang van dit jaar eveneens opgetrokken, zij het (slechts) tot 250.000 EUR. Tevens werd het toepassingsgebied van deze afwijkende regeling uitgebreid tot alle energieproducten, dus niet enkel meer minerale oliën.

Periodiciteit btw-aangifte afgestemd op intracommunautaire opgave

Ondernemingen die intracommunautaire leveringen van goederen en/of intracommunautaire diensten verrichten moeten periodiek (maandelijks of op kwartaalbasis) een intracommunautaire opgave indienen.

Bij de inwerkingtreding van de VAT Package op 1 januari 2010 werd de maximum drempel voor het indienen van intracommunautaire kwartaalopgaven tijdelijk op 100.000 EUR per kwartaal gebracht (400.000 EUR op jaarbasis). Vanaf 2012 werd deze drempel verlaagd naar maximum 50.000 EUR per kwartaal (zie ook onze nieuwsbrief 1/2012). Pro memorie: wat betreft de btw-aangiften zelf geldt er sedert 2010 eveneens een bijkomende drempel waarbij verplicht maandelijkse btw-aangiften moeten worden ingediend wanneer de jaarlijkse intracommunautaire leveringen van goederen en overbrengingen een bedrag vertegenwoordigen dat hoger ligt dan 400.000 EUR.

Ondernemingen die maandelijks intracommunautaire opgaven indienen (omdat het bedrag van hun intracommunautaire leveringen meer bedraagt dan 50.000 EUR per kwartaal) konden er tot voor kort nog steeds voor opteren om daarnaast btw-kwartaalaangiften in te dienen, dit zolang het bedrag van de intracommunautaire leveringen 400.000 EUR niet overschreed.

Hieraan komt nu een einde. Vanaf 1 januari 2014 is het verschil in periodiciteit tussen btw-aangiften en intracommunautaire opgaven niet langer toegestaan. Dient men intracommunautaire maandopgaven in, dan is men voortaan sowieso gehouden eveneens btw-maandaangiften in te dienen. Voor sommige ondernemingen wordt het dus opletten en dient hun administratieve praktijk mogelijks te worden herbekeken.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

 

24/01/2014