Baker Tilly

Advocaten: indieningstermijn inventaris wordt verlengd tot eind dit jaar


Advocaten die naar aanleiding van de overgang naar hun nieuw btw-statuut in 2014 historische btw wilden in aftrek brengen dienden hiervoor uiterlijk 30 juni 2014 een inventaris in te dienen. De termijn waarbinnen de inventaris dient te worden ingediend werd recentelijk verlengd tot 31 december 2014 (Beslissing Btw nr. E.T.127.108 van 27 november 2014).

Historische btw-aftrek advocaten: bijkomende tolerantie

Vanaf 1 januari 2014 zijn de diensten van advocaten onderworpen aan btw (zie ook onze nieuwsbrief 11/2013).

Advocaten hebben hierdoor met ingang van 1 januari 2014 recht op aftrek van de btw welke zij oplopen op hun inkomende facturen. De mate waarin zij deze btw in aftrek kunnen brengen is afhankelijk van hun statuut. Wanneer zij naast hun belastbare prestaties ook vrijgestelde handelingen verrichten of handelingen buiten de btw, dan kwalificeren zij als gemengde of gedeeltelijke btw-belastingplichtige en zien zij hierdoor hun recht op btw-aftrek beperkt.

De btw die advocaten in het verleden (vóór 2014) hebben betaald (de zgn. historische btw) kan gedeeltelijk worden herzien. Daartoe moest wel uiterlijk op 30 juni 2014 een inventaris van de betrokken goederen en diensten te worden ingediend bij het bevoegde btw-controlekantoor.

De administratie aanvaardt nu als tolerantie dat deze inventaris nog ingediend kan worden bij het btw-controlekantoor tot uiterlijk 31 december 2014.

Wij herhalen dat het saldo van de te regulariseren historische btw geheel mag vermeld worden in de btw-aangifte van december 2014 (voor maandaangevers) of de btw-aangifte van het vierde kwartaal 2014 (voor kwartaalaangevers), dit ongeacht het eindresultaat (rooster 71/72) van deze laatsbedoelde btw-aangifte.

In ieder geval dient deze inschrijving in de btw-aangifte te gebeuren vóór het verstrijken van de vervaltermijn (3 jaar). Concreet houdt dit in dat het recht op aftrek van de btw op facturen van 2011 vervalt op 1 januari 2015. Dit betekent dat het recht op aftrek van deze btw alleen nog kan gebeuren in de maandaangifte van november 2014. Deze dient uiterlijk op 20 december 2014 te worden ingediend (in principe maandag 22 december 2014 aangezien 20 december 2014 een zaterdag is).

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

 

15/12/2014