Baker Tilly

Intrastat: hogere aangifte-drempel aankomsten en nieuwe indieningsprocedure


Met ingang van 1 januari 2015 werd de indieningsdrempel voor de aankomsten verhoogd van EUR 700.000 naar EUR 1.500.000. Ook is er een nieuwe procedure voor de indiening van de aangiften.
 

Verhoging drempel aankomsten naar EUR 1.500.000

De Intrastat-aangifte is een wettelijk verplichte aangifte van de goederenbewegingen tussen België en de andere Lidstaten van de EU. Goederen die het Belgisch grondgebied binnenkomen vanuit andere EU-Lidstaten worden aankomsten genoemd, goederen die het Belgisch grondgebied verlaten naar andere EU-Lidstaten zijn verzendingen. Momenteel zijn er ongeveer 15.000 Belgische btw-plichtigen die Intrastat-aangiften indienen.

Zowel wat de aankomsten als wat de verzendingen betreft gelden er (van elkaar verschillende) minimumdrempels wat betreft de aangifteplicht. Hierdoor kan een onderneming aangifteplichtig zijn voor geen, één of voor beide goederenstromen.

De drempel voor de aankomsten werd recentelijk verhoogd van EUR 700.000 naar EUR 1.500.000 voor de aangiften vanaf 1 januari 2015. Een onderneming is bijgevolg maar aangifteplichtig voor de aankomsten indien het jaarlijks bedrag van haar aankomsten gelijk is aan of meer bedraagt dan EUR 1.500.000.

Dit heeft tot gevolg dat voortaan een aantal aangevers zullen worden vrijgesteld van de aangifteplicht voor de aankomsten.

Wat betreft de verzendingen blijft de bestaande drempel van EUR 1.000.000 ongewijzigd.

Nieuwe indieningsprocedure Intrastat bij de NBB

Vanaf de aangiften die betrekking hebben op de gegevens van de maand januari 2015 kunnen Intrastat-aangiften enkel nog ingediend worden via de internettoepassing OneGate (beschikbaar op de website van de NBB).

Verzending van aangiften via e-mail, fax of post wordt niet meer aanvaard. De IDEP-software (ge-upgrade versie is compatibel met OneGate) wordt aangepast en blijft gratis beschikbaar tot eind 2015. Nadien zal dit niet langer worden ondersteund door de NBB.

Voor de softwareleveranciers of boekhouders die gebruik maken van de elektronische bestandformaten sdf, sdv, edi, itx en andere, voor het aanmaken van de Intrastat-aangifte(n): deze bestandformaten zullen niet meer worden ondersteund vanaf 1 april 2015.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

30/01/2015