Baker Tilly

Spontane regularisatie tot 30 juni 2012 van bepaalde niet aangegeven voordelen alle aard?

 

Midden vorig jaar gingen alle “niet aangegeven voordelen alle aard”, op basis van een Administratieve interne instructie, belast worden aan een geheime commissielonen aanslag van 309%.

Teneinde enige rust te brengen verkondigde Minister Reynders, in afwachting van een aanpassing van de circulaire, dat deze maatregel met enige soepelheid diende te worden toegepast.

In de langverwachte circulaire wordt o.m. toelichting gegeven over de huidige stand van zaken en is er sprake van een overgangsregeling die loopt tot 1 juli 2012.

Bij een spontane aangifte van de voordelen alle aard (al dan niet forfaitair bepaald) door de genieter en vóór 30 juni 2012 zal de bijzondere aanslag van 309% niet toegepast worden.

Vanaf 1 juli 2012 hoeft men op geen enkele regularisatie te rekenen en zal de bijzondere aanslag op geheime commissielonen van toepassing zijn op niet of te laag aangegeven voordelen alle aard.

Tenzij, in lijn met het antwoord van Minister Reynders op 9 november 2011, de controleambtenaar rekening houdt met de goede trouw van een vennootschap die iets uit het oog zou hebben verloren of een fout zou hebben begaan, met het uitzonderlijke karakter van de niet-aangifte, met het relatieve belang van de fout van de belastingplichtige in vergelijking met dat van de andere fiscale verplichtingen waaraan hij wel heeft voldaan, enz.

Per dossier is het uitermate belangrijk voldoende stil te staan of alle voordelen alle aard werden aangegeven.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Ives Amerijckx of uw dossierverantwoordelijke.

 

1/02/2012