Baker Tilly

Het is vijf voor twaalf voor de vennootschappen waar de rechtmatige eigenaar van aandelen aan toonder zich nog niet bekend heeft gemaakt!

Op 1 januari 2014 zijn alle aandelen aan toonder van een vennootschap die nog circuleerden, automatisch omgezet in aandelen op naam (of eventueel gedematerialiseerde aandelen) en werden ze ingeschreven in het aandelenregister op naam van de vennootschap. Op dat moment werden alle rechten van de aandeelhouders geschorst.


Wat als de rechtmatige eigenaar van aandelen aan toonder van uw vennootschap zich intussen nog steeds niet bekend heeft gemaakt?

  • Tot 1 januari 2015 kan de rechtmatige eigenaar zich nog melden bij uw vennootschap en kosteloos een inschrijving van de aandelen in het aandelenregister vragen op zijn naam. Op dat moment worden de rechten van die aandeelhouder niet langer geschorst.
  • Indien de aandeelhouder zich niet heeft gemeld bij uw vennootschap op 1 januari 2015, is uw vennootschap verplicht om de aandelen te koop aan te bieden. De verkoopprocedure dient afgerond te zijn op 30 november 2015. Tot op het moment van de effectieve start van de verkoop kan de rechtmatige eigenaar zich nog melden bij uw vennootschap en kosteloos een inschrijving in het aandelenregister vragen op zijn naam. De verkoopprocedure - die op straffe van boete nageleefd dient te worden door de vennootschap en waarover een attest moet afgeleverd worden door een cijferberoeper - is vrij complex en omslachtig. De verkoop vindt plaats op de Markt van Openbare Veilingen (georganiseerd door Euronext Brussel). Dit is een fysieke veiling waaraan enkel banken en beursmakelaars deelnemen. Zij zijn de tussenpersoon van uw vennootschap voor de verkoop van de aandelen. De veiling verloopt per opbod en wordt geleid door een Veilingmeester die ook de richtprijs voor verkoop van de aandelen zal bepalen op basis van de eigen vermogenswaarde van de aandelen zoals deze blijkt uit de meest recent goedgekeurde jaarrekening.
  • Ten vroegste vanaf 1 januari 2016 kan de oorspronkelijke eigenaar van de aandelen de opbrengst van de verkoop of de niet-verkochte aandelen terug opvragen bij de Deposito- en Consignatiekas mits betaling van een boete en – in principe – mits voorlegging van de toonderstukken.
  • Vanaf 1 januari 2026 komen de niet-opgevraagde bedragen en de niet-opgehaalde aandelen toe aan de Belgische Staat. Deze wordt dan ook als eigenaar ingeschreven in het aandelenregister van uw vennootschap.

Wil u als vennootschap deze verkoopprocedure vermijden of wil u vermijden dat de Belgische Staat aandeelhouder wordt in uw vennootschap, dan dient u nu actie te ondernemen.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Anne Roucourt of uw dossierverantwoordelijke.

 
12/11/2014