Baker Tilly

Geplande fiscale hervorming Vlaams Gewest – Onroerend goed fiscaliteit

Ook de beleidsnota van Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, Annemie Turtelboom, bevat tal van fiscale maatregelen, zoals onder meer:
  • Een hervorming van de woonfiscaliteit, zoals de woonbonus alsook een vereenvoudiging van het verkooprecht. Dit laatste zal op een budget-neutrale wijze worden georganiseerd, waardoor specifieke regimes zoals het klein beschrijf zullen aangepast worden om te evolueren naar een verlaagd tarief dat wordt gekoppeld aan de enige en eigen gezinswoning;
  • Een vereenvoudiging van de tarieven “schenkbelasting” voor onroerende goederen (schenkingsrecht), en verlenging van het verlaagd tarief voor schenkingen van bouwgronden, met als doel mensen te motiveren tot schenking eerder dan overdracht uit te stellen tot overlijden;
  • Verlaging van het verdeelrecht, met name het registratierecht dat verschuldigd is wanneer een onroerend goed in handen is van verschillende mede-eigenaars, en deze uit onverdeeldheid treden. In beginsel wordt het verdeelrecht toegepast op het gedeelte dat overgaat naar (één van) de mede-eigenaars. Wanneer aan de onverdeeldheid een einde wordt gesteld, is het verdeelrecht echter verschuldigd op de totale waarde van het onroerend goed. In 2012 werd deze taks verhoogd van 1% naar 2,5%, wat vaak tot financiële problemen leidde bij verdelingen in het kader van een erfenis of echtscheiding. Het verdeelrecht ten laste van de ex-echtgenoot die de gezinswoning overnam werd hierdoor ineens meer dan verdubbeld, wat deze taks de naam “miserietaks” opleverde. Volgens de beleidsnota zal het verdeelrecht ingeval van echtscheiding teruggebracht worden naar 1%, en dit reeds vanaf 1 januari 2015. Op basis van de teksten in de beleidsnota is het momenteel onduidelijk of deze verlaging enkel van toepassing zal zijn bij echtscheiding of stopzetting van wettelijke samenwoning, of een ruimer toepassingsgebied krijgt;
  • Tenslotte wordt een modernisering aangekondigd van de erf- en schenkbelasting (nieuwe naam voor successie- en schenkingsrechten), die moet resulteren in een hogere keuzevrijheid in de regeling van de nalatenschap.

Er zijn nog geen wetteksten beschikbaar, waardoor bovenstaande maatregelen worden geschetst op basis van de beleidsnota ingediend op 27 oktober 2014. Uiteraard zorgen we voor updates zodra deze aangekondigde wijzigingen in wetteksten worden gegoten.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Dany De Decker, Tanja De Decker, Marc De Munter, Marc Sonck of uw dossierverantwoordelijke.

 

12/11/2014