Baker Tilly

Vrijstelling werkgeversbijdragen sociale zekerheid voor de aanwerving van een eerste werknemer

Werkgevers in de privésector konden tot eind 2015 genieten van een doelgroepvermindering voor de aanwerving van hun eerste 5 werknemers. Een doelgroepvermindering is een structurele lastenverlaging in het voordeel van een welbepaalde groep werkgevers of werknemers en dit onder de vorm van een 3-maandelijkse forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdrage sociale zekerheid.

De taxshift versterkt de bestaande doelgroepverminderingen en breidt ze bovendien uit van 5 naar 6 werknemers waardoor eerste aanwervingen flink goedkoper worden vanaf 1 januari 2016. De regering wil hiermee op een duurzame manier meer jobs creëren en het concurrentievermogen van de ondernemingen versterken.

Voor de aanwerving van een eerste werknemer geldt er vanaf 1 januari 2016 een levenslange vrijstelling op de sociale werkgeversbijdragen voor dat personeelslid. Deze maatregel is geldig voor aanwervingen tussen 2016 en het einde van het jaar 2020. Bovendien worden de huidige voordelen die betrekking hebben op de 1ste, 2de, 3de, 4de en 5de aanwerving verschoven naar respectievelijk de 2de, 3de, 4de, 5de en 6de aanwerving.

Deze vrijstelling is van toepassing op de aanwerving van een eerste werknemer bij een nieuwe werkgever. Dit wil zeggen dat het moet gaan om een werkgever uit de privésector die ofwel nooit , ofwel sedert ten minste vier opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van indienstneming van een eerste werknemer, geen werknemers meer tewerkgesteld heeft die (gedeeltelijk) aan de sociale zekerheid onderworpen waren. Op het vlak van de werknemers, mag de eerste werknemer geen werknemer vervangen die in de loop van de 4 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van aanwerving in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam is geweest.

De vrijstelling voor de eerste werknemer is niet persoonsgebonden. De aanwerving van de eerste werknemer opent het recht op de vrijstelling maar het is aan de werkgever om elk wartaal de werknemer aan te duiden waarvoor hij de vrijstelling inroept (de duurste werknemer). Deze keuze is uiteraard enkel mogelijk als de werkgever meer dan één werknemer tewerkstelt in dat kwartaal. Het ontslag van de eerste werknemer brengt de vrijstelling dus ook niet in gevaar aangezien ze kan worden overgedragen naar een andere werknemer.

Ondernemingen die hun eerste werknemers in 2015 hebben aangeworven worden ook niet vergeten want voor hen is een overgangsmaatregel van toepassing. Alle aanwervingen van de 1ste tot de 5de werknemer sinds 1 januari 2015, zullen immers de nieuwe bedragen genieten van de verminderingen van sociale bijdragen die van toepassing zijn vanaf 2016, maar voor het aantal kwartalen van verminderingen waarop zij nog recht hebben in het regime dat van toepassing is in 2015. De nieuwe verminderingsbijdragen zijn dus enkel van toepassing tijdens de resterende kwartalen.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Yves Coppens of uw dossierverantwoordelijke.

 

23/02/2016