Baker Tilly

Nieuwe aanpassingen vanaf 2013, vervolg…


In onze vorige nieuwsbrief van december 2012 werd een overzicht gegeven van de fiscale maatregelen die men kon verwachten met ingang van 2013. Uiteindelijk waren er op het vlak van vennootschapsbelasting weinig verrassingen en werden de meeste aangekondigde maatregelen inmiddels gepubliceerd. Hierbij een kort overzicht:

 • Invoering van een belasting van 0,4% op meerwaarden op aandelen
  Niet van toepassing voor KMO’s.
  Gepubliceerd in Belgisch Staatsblad van 31 december 2012
 • Aanpassingen aan de notionele interestaftrek (NIA)
  1. Afschaffing overdraagbaarheid van niet-aangewende notionele interestaftrek.
   Gepubliceerd in Belgisch Staatsblad van 20 december 2012
  2. Verlaging tarief NIA voor aanslagjaar 2014 naar 2,74% (3,24% voor KMO’s)
   Nog niet gepubliceerd
   Ter herinnering : Voor aanslagjaar 2013 bedraagt het maximumtarief NIA 3 % (3,5% voor KMO’s).
 • Effectiever maken van de toepassing van belastingverhogingen
  Belastingverhogingen worden bepaald voor enige verrekening van voorheffingen, belastingkredieten het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting en de voorafbetalingen.
  Bovendien zal het niet-aangegeven inkomen voortaan 2.500 EUR in plaats van 625 EUR moeten bedragen vooraleer een belastingverhoging kan worden toegepast.
  Gepubliceerd in B.S. van 31 december 2012
 • Overige maatregelen (antimisbruikbepaling, inzagerecht en aanslag geheime commissielonen)
  Nog niet gepubliceerd

Wenst u meer informatie over de maatregelen die in uw specifieke situatie aangewezen zijn? Aarzel dan niet om Tanja De Decker of uw dossierbeheerder te contacteren.

 

25/01/2013