Baker Tilly

Vastklikken reserves aan 10% meer dan ooit te overwegen in het licht van stijging roerende voorheffing naar 27%

Zoals algemeen bekend en reeds uitvoerig behandeld in vorige nieuwsbrieven, kunnen KMO vennootschappen hun belaste reserves vastklikken aan 10% belasting om op die manier de toekomstige liquidatieboni zonder verdere belasting te kunnen uitkeren, dan wel dividenden te distribueren aan een roerende voorheffing ('RV') van 15% of, na 5 jaar geboekt te zijn geweest in liquidatiereserve, aan een RV van 5%. Dit permanent systeem geldt voor belaste winsten van boekjaar 2014 en volgende, alsook voor deze van boekjaren 2012 en 2013 (aanslagjaren 2013 en 2014). De deadline voor de betaling van de 10% bijzondere heffing (en indiening van de betrokken aangifte) op winsten van boekjaar 2012 loopt af op 30 november 2015. Voor deze van boekjaar 2013 is er nog tijd tot 30 november 2016.

KMO vennootschappen dienen meer dan ooit het systeem van de liquidatiereserve onder ogen te nemen, dit in het licht van de nakende verhoging van de RV op dividenden en liquidatieboni (naast andere roerende inkomsten) van 25% naar 27% met ingang van 1 januari 2016 ingevolge de 'tax shift' operatie van de regering Michel. Door systematisch belaste winsten over te boeken naar de liquidatiereserve kunnen de aandeelhouders tot (nominaal) 17% belasting uitsparen op hun toekomstige liquidatieboni, terwijl ze - mits respectering van een wachttijd van 5 jaar - diezelfde winsten nog kunnen uitkeren als dividend met een belastingbesparing van (nominaal) 12%.

Verder dienen alle vennootschappen (niet enkel KMO's) die in de nabije toekomst van plan zijn om dividenden uit te keren (inzonderheid aan aandeelhouders-natuurlijke personen of rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting (zoals VZW's)) te overwegen om dit nog voor 31 december 2015 te doen, dit teneinde de aandeelhouders nog te laten profiteren van het 25% RV tarief. Eén en ander kan nog snel beslist worden op een bijzondere algemene vergadering welke beslist over te gaan tot de uitkering van een tussentijds dividend geput uit reserves of overgedragen winst van vroegere boekjaren. Bij een NV of Comm. VA kan de raad van bestuur nog beslissen, als de voorwaarden daartoe zijn vervuld (zie nieuwsbrief april 2013), tot uitkering van een interimdividend geput uit de winst van het lopende boekjaar eventueel aangevuld met overgedragen winst van vroegere boekjaren. Essentieel is dat de toekenning, betaling of betaalbaarstelling van het dividend ten laatste op 31 december 2015 geschiedt.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Marc De Munter, Marc Sonck, Tanja De Decker of uw dossierverantwoordelijke

28/10/2015