Baker Tilly

KMO’s: Terug investeringsaftrek vanaf 1 januari 2014

De gewone investeringsaftrek voor vennootschappen werd ongeveer 7 jaar geleden op nul gezet n.a.v. de invoering van de notionele interestaftrek. In het kader van nieuwe relancemaatregelen, zal deze regeling opnieuw worden ingevoerd voor KMO’s met ingang van 1 januari 2014. Een KMO (of ‘kleine’ vennootschap) is een vennootschap die tijdens het voorlaatste en laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt (eventueel op geconsolideerde basis):

  • Balanstotaal: 3.650.000 EUR;
  • Jaaromzet (excl. BTW): 7.300.000 EUR
  • Jaargemiddelde personeelsbestand: 50.

De investeringsaftrek laat toe om een deel van de belastbare winst van de vennootschap te verminderen met een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van (nieuwe) activa die door deze vennootschap in het kader van haar activiteit worden gebruikt. De investeringsaftrek zal 4% bedragen.

Belangrijkste kenmerken zijn:

  • De investeringsaftrek is niet combineerbaar met de notionele interestaftrek;
  • en is in eerste instantie slechts voor 2 jaar van toepassing. Verlenging is uiteraard mogelijk, maar op dit ogenblik onzeker.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Marc De Munter, Tanja De Decker of uw dossierverantwoordelijke

 

28/11/2013