Baker Tilly

Wees de stijging van het tarief inzake roerende voorheffing naar 30% voor!

In het kader van het begrotingsakkoord 2017 werd binnen de regering een akkoord bereikt omtrent het algemeen tarief van de roerende voorheffing. Na de verhoging in 2016 van 25% naar 27%, zal dit tarief opnieuw stijgen tot 30% en dit in principe vanaf 1 januari 2017.

Voor de interesten van gereglementeerde spaarrekeningen die het vrijgestelde bedrag overschrijden, zou het huidige tarief van 15% echter behouden blijven. Voor wat betreft de uitkering van dividenden die voortkomen uit eerder aangelegde liquidatiereserves door KMO’s binnen vijf jaar, zou het tarief van 17% evenredig stijgen naar 20%, doch enkel voor nieuwe reserves opgebouwd vanaf 1 januari 2017. Het tarief van 5% op dividenden uit liquidatiereserves die worden uitgekeerd na vijf jaar, zou onveranderd blijven.

Gezien deze aangekondigde stijging van de roerende voorheffing, kan het aangewezen zijn hierop te anticiperen en nog voor het einde van dit jaar een (tussentijds of, onder voorwaarden, interim-) dividend uit te keren uit uw vennootschap voor zover de aandeelhouders natuurlijke personen of VZW’s zijn, voor wie de roerende voorheffing de eindbelasting is.

Mochten er vragen zijn rond liquidatiereserve of dividenduitkeringen, aarzel dan niet uw dossierbeheerder, Marc De Munter of de andere leden van onze Consulting afdeling te contacteren.

22/11/2016