Baker Tilly

Bedrijfswagens: belastbaar voordeel van alle aard andermaal aangepast


In onze vorige nieuwsbrieven informeerden we jullie reeds dat het belastbaar voordeel van alle aard voor bedrijfswagens sinds begin 2012 berekend wordt op basis van de catalogusprijs en de CO2-uitstoot van de wagen.

Volgens de nieuwe wet wordt het belastbaar voordeel berekend op basis van de catalogusprijs voor particulieren, met opties maar vóór kortingen.

Uit een nieuwe versie van 'frequently asked questions' (FAQ) over het voordeel van alle aard inzake bedrijfswagens die de Administratie begin oktober op haar website publiceerde, blijkt nu echter dat in sommige gevallen toch rekening mag gehouden worden met een korting. Dit mag meer bepaald als de catalogusprijs tijdelijk verlaagd wordt in het kader van een promotieactie, op voorwaarde dat de constructeur/invoerder die (tijdelijke) prijs ook daadwerkelijk opneemt als de nieuwe catalogusprijs in zijn prijslijsten en die prijs algemeen van toepassing is bij verkoop aan een particulier.

Verder wordt meer duidelijkheid gebracht over welke prijs in rekening dient genomen te worden wanneer een optiepakket goedkoper is dan de som van de prijzen van de aparte opties die erin vervat zitten. Hier stelt de fiscus dat men rekening mag houden met de prijs van het optiepakket op voorwaarde dat het optiepakket in dezelfde vorm wordt aangeboden aan particulieren.

Een catalogusprijs kan uiteraard ook veranderen in de tijd. Met welke catalogusprijs dient men juist rekening te houden? Indien de catalogusprijs verandert tussen het moment van bestelling en het moment van levering moet volgens de fiscus rekening gehouden worden met de prijs op het moment van de levering, en meer bepaald het moment van facturatie. Behalve wanneer de dealer een prijsgarantie geeft, dan telt de catalogusprijs op het moment van bestelling.

Verder wordt ingegaan op de bepaling van het voordeel wanneer een stelsel van salary-split van toepassing is. Indien een werknemer aan wie een bedrijfswagen ter beschikking is gesteld, gedeeltelijk tewerkgesteld is in een in het buitenland gevestigde onderneming, kan afhankelijk van de feitelijke omstandigheden het belastbaar voordeel van alle aard voor de bedrijfswagen worden verdeeld volgens de verhouding van de salary-split.

In de nieuwe versie van de FAQs wordt ook verder ingegaan op de notie 'eigen bijdrage' die van het berekende voordeel van alle aard afgetrokken mag worden. De fiscus blijft erbij dat zelf betaalde brandstof geen ‘eigen bijdrage van de werknemer’ is die in mindering mag komen van het voordeel, alhoewel ze nu wel een uitzondering voorzien. Wanneer de werkgever een bedrijfswagen least met tankkaart en aan de werknemer een bijdrage vraagt voor het brandstofverbruik, mag de bijdrage van de werknemer in de brandstofkosten wél als een eigen bijdrage in mindering worden gebracht van het belastbaar voordeel van alle aard. Stelt de werkgever daarentegen een bedrijfswagen ter beschikking zonder tankkaart en moet de werknemer dus zelf zijn brandstofkosten betalen voor zijn privéverplaatsingen, dan beschouwt de fiscus de zelf betaalde brandstofkosten niet als een ‘eigen bijdrage’ van de werknemer die in mindering gebracht mag worden van het belastbaar voordeel van alle aard.

De aanvullingen en nuances in de nieuwe FAQs zijn met terugwerkende kracht van toepassing vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe regeling, d.w.z. vanaf 1 januari 2012.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Yves Coppens of uw dossierverantwoordelijke.

 

06/11/2012