Baker Tilly

De kilometervergoeding aangepast sinds 1 juli 2012


Werknemers die met eigen wagen verplaatsingen uitvoeren in opdracht van de werkgever, krijgen hiervoor meestal een kilometervergoeding uitbetaald. Deze kilometervergoeding is fiscaal vastgelegd en wordt jaarlijks geïndexeerd. De aanpassing gebeurt telkens op 1 juli. Op 1 juli 2012 werd deze vergoeding opgetrokken van 0,3352 naar 0,3456 euro/kilometer. In principe blijft deze vergoeding van kracht tot 1 juli 2013.

Het betreft een vergoeding voor gemaakte kosten, waardoor deze niet onderworpen is aan RSZ bijdragen en evenmin belastbaar is. Absolute voorwaarde is dat het om werkelijke verplaatsingen gaat. Bij een eventuele fiscale of sociale controle zal dit moeten aangetoond worden.

Deze kilometervergoeding kan eveneens toegepast worden voor de bedrijfsleider van wie de auto niet in de vennootschap zit.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Willem Waeterloos of uw dossierverantwoordelijke.

 

06/11/2012