Baker Tilly

VZW’s betalen voortaan ook belastingen op voordeel alle aard bedrijfswagens


In onze nieuwsbrief van februari hadden wij het onder meer over de voordelen alle aard voor bedrijfswagens. Zoals vroeger werd een voordeel van alle aard toegerekend aan de gebruiker voor een door de vzw ter beschikking gestelde auto. Sinds de nieuwe maatregelen Di Rupo, waarbij de berekening van de voordelen aanzienlijk werd gewijzigd (en in het merendeel van de gevallen gevoelig verhoogd), wordt voortaan ook een deel van het voordeel ten laste gelegd van de vereniging.

Bedoeling is de bijkomende belastingdruk niet alleen bij de genieter van het voordeel te leggen, maar ook een stuk bij de vereniging. Deze redenering is een volledige kopie van wat bij vennootschappen van toepassing wordt. Dit betekent dat heel wat verenigingen voor het eerst hierdoor belastingen zullen betalen. Het tarief wordt het basistarief voor vennootschappen, zijnde 33%.

Deze nieuwe regeling is van toepassing op de voordelen alle aard toegekend vanaf 1 januari 2012 en dus niet op de genoten voordelen in 2011.

Indien u vragen heeft over uw vereniging of meer informatie wenst met betrekking tot de organisatie van uw vereniging, aarzel niet om contact op te nemen met Wim Waeterloos of uw dossierverantwoordelijke.

 

17/04/2012