Afschaffing belastingvermindering voor dakisolatie in het Vlaams Gewest vanaf inkomstenjaar 2017

Nieuws

Het Vlaamse Gewest schaft de belastingvermindering af voor investeringen in dakisolatie vanaf inkomstenjaar 2017 – aanslagjaar 2018. Sinds de zesde staatshervorming valt deze belastingvermindering onder de bevoegdheid van de Gewesten.

Baker Tilly Belgium

Het Vlaamse Gewest schaft de belastingvermindering af voor investeringen in dakisolatie vanaf inkomstenjaar 2017 – aanslagjaar 2018. Sinds de zesde staatshervorming valt deze belastingvermindering onder de bevoegdheid van de Gewesten.

Het Vlaamse Gewest is bevoegd voor de belastingplichtige die op 1 januari 2018 zijn domicilie heeft in het Vlaamse Gewest, ongeacht de ligging van de woning waarvoor de isolatie-uitgaven worden betaald. Het Vlaamse Gewest voorziet wel in een overgangsregeling voor inkomstenjaar 2017 en de Vlaamse wetgever heeft hiervoor bovenop de basisvoorwaarden bijkomende voorwaarden gesteld.

Zo moet de belastingplichtige een aannemingsovereenkomst gesloten hebben uiterlijk 31 december 2016 en moet hij reeds een voorschot gestort hebben op 31 december 2016. Hierbij is de datum van de betaalopdracht de doorslaggevende datum en mag het voorschot ook contant betaald worden. De uiteindelijke factuur moet ten laatste 31 december 2017 betaald zijn. 

Daarnaast dienen zoals hierboven gesteld ook de basisvoorwaarden nog steeds vervuld te zijn. Het moet gaan om een gebouw, of een gedeelte van een gebouw, met een woonfunctie (eengezinswoning, appartement, studio), waarvan u eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder bent. Het is niet vereist dat u zelf in de woning woont. De woning moet minimaal 5 jaar in gebruik zijn als woning bij de start van de werken en de dakisolatie moet worden geplaatst door een aannemer. De aannemer moet een aantal gegevens op de factuur vermelden en de belastingvermindering kan meermaals verkregen worden bijvoorbeeld als u dakisolatie plaatst in een andere woning. Ten slotte moet het isolatiemateriaal een warmteweerstand hebben van minstens 4,5 m2K/W.

Indien de belastingplichtige aan al deze voorwaarden voldaan heeft, heeft hij recht op een belastingvermindering van 30% van de betaalde factuur met een maximum van EUR 3.130,00 per woning voor inkomstenjaar 2017 – aanslagjaar 2018. Het maximum voor inkomstenjaar 2016 – aanslagjaar 2017 bedraagt EUR 3.070,00. Deze belastingvermindering werd reeds afgeschaft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf inkomstenjaar 2016 – aanslagjaar 2017, en dit zonder overgangsregeling. De belastingvermindering blijft naar de toekomst toe voorlopig enkel bestaan in het Waalse Gewest.

Indien u meer informatie wenst, kan u zich richten tot Yves Coppens of uw dossierverantwoordelijke.