Bouwsector: bent u voorbereid op de sociale flitscontrole van 30 mei 2017?

Nieuws

Op 30 mei 2017 houden de diverse sociale inspectiediensten (RSZ, sociale inspectie, RVA, ...) gezamenlijke flitscontroles in de bouwsector met als doel het opsporen van zwartwerk en andere overtredingen van de sociale reglementering. In heel het land zullen op werven en in bedrijven controles worden uitgevoerd. Zo wordt onder meer nagegaan of de arbeidsovereenkomsten in orde zijn, of de lonen correct zijn aangegeven, of iedereen op de werk is aangemeld zoals het hoort, ...

Een goede voorbereiding is dus aangewezen! 

Hiervoor kan u gebruik maken van de checklist die de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) specifiek heeft opgesteld voor de bouw- en de elektrotechnische sector:

www.siod.belgie.be

Bouwsector

Deze checklist geeft een overzicht van documenten die kunnen opgevraagd worden en van vragen die door de sociale inspecteurs kunnen gesteld worden. 

Het is daarbij belangrijk te weten dat de sociaal inspecteur zonder voorafgaande verwittiging, op elk ogenblik van de dag of nacht, vrij mag binnengaan in alle arbeidsplaatsen of plaatsen waarvan hij redelijkerwijze kan vermoeden dat daar personen werken (artikel 23 van het Sociaal Strafwetboek van 2 juni 2010).

De sociaal inspecteur kan aan alle aanwezigen op de werkplaats of de werf vragen stellen en hen documenten laten voorleggen, zoals identiteitskaarten, arbeidskaarten, verblijfsvergunningen, toestemming deeltijdse werkhervatting na arbeidsongeschiktheid, ingevulde controlekaarten voor werklozen, LIMOSA, ...

Eens de inspectie ter plaatse is in uw bedrijf kan ook de voorlegging gevraagd worden van o.m. een bewijs van inschrijving in de KBO, een bewijs van inschrijving bij de RSZ, een bewijs van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, DIMONA aangifte, arbeidsreglement met werkroosters en bewijs van registratie, prestatie- en loongegevens van de werknemers, arbeidsovereenkomsten met eventuele addenda, afwijkingsdocument of registratiesysteem voor deeltijdse werknemers, ...

Daarnaast kunnen aan de aanwezigen ook diverse vragen gesteld worden over de opdrachtgever (wie is dit en waar is hij/zij gelokaliseerd, ...) over de personen op het werk (identificatiegegevens, statuut, aanvangsdatum tewerkstelling, ...) over de verloning (wie betaalt het loon, hoe wordt het loon betaald, zijn er nog tegoeden, ...),...

OPGELET!
De checklist van de SIOD is niet limitatief, wat betekent dat de sociale inspecteur alle documenten kan vragen die hij nodig heeft voor zijn onderzoek en ook alle vragen kan stellen, ook al worden deze niet op de checklist vermeld. 

In de toekomst zullen er nog meer van deze flitscontroles volgen. Deze worden steeds tijdig aangekondigd op de website van de SIOD (www.siod.belgie.be). 

Tevens dient u er rekening mee te houden dat naast deze (aangekondigde) flitscontroles er ook steeds onaangekondigde controles mogelijk zijn. Het naleven van de sociale wetgeving is dan ook een constante verplichting. 

Indien u meer informatie wenst omtrent dit onderwerp, kan u steeds contact opnemen met Anne Roucourt (Legal Partner) of uw dossierbeheerder.