LEI - verplichting vanaf 2018 voor "beleggende" vennootschappen

Nieuws

Heeft uw bedrijf een rechtspersoonlijkheid (nv, bvba, …)? En wilt u na 1 januari 2018 beleggen of een bestaande belegging verkopen? Dan moet u een LEI-code aanvragen. Zonder LEI kunt u vanaf 2018 niet meer handelen in aandelen, staatsbons, obligaties en dergelijke …U heeft er dus alle belang bij om de LEI code tijdig aan te vragen zodat U niet voor verrassingen komt te staan wanneer U (snel) een belegging wenst te (ver)kopen.
 

Lei procedure

Waarom? 

Sinds de financiële crisis worden transparantie, risicobeheersing en -inschatting steeds belangrijker op de financiële markten. De wetgever legt daarom vanaf 2018 een extra verplichting op aan alle rechtspersonen voor een betere identificatie. LEI, of Legal Entity Identifier, houdt in dat alle rechtspersonen wereldwijd worden geïdentificeerd via een unieke alfanumerieke code. Wie zegt "identificatie", zegt "traceerbaarheid". Wie zegt "traceerbaarheid" zegt "transparantie", wat ten goede komt aan alle spelers op de financiële markten en hun financiële transacties. De financiële instellingen die dit soort verrichtingen uitvoeren voor hun cliënten zijn immers onderworpen aan de MiFID II rapporteringsverplichting waarvoor de LEI-code vereist is. 

Welke verrichtingen? 

Sinds 2013 bestond deze verplichting reeds voor de handel in derivaten (afgeleide financiële producten zoals oa opties, futures, …). Vanaf 3 januari 2018 worden daaraan toegevoegd transacties (aankopen, verkoop en overdrachten)  van beursgenoteerde financiële instrumenten zoals aandelen, obligaties, warrants en trackers (beursgenoteerde indexfondsen). De verplichting geldt niet voor particulieren en ook niet voor bepaalde beleggingsfondsen, beleggingsverzekeringen, termijnbeleggingen en kasbons.

Hoe? 

De aanvraag kan gebeuren via een Local Operating Unit (LOU). België heeft geen erkende LOU, maar er is wel een enkele registratieagent actief: GSI Belgium & Luxembourg (www.mylei.be) . Elk Belgisch bedrijf kan via de website van deze organisatie een LEI aanvragen of kan de lijst van andere LEI-emittenten op de website www.gleif.org raadplegen.
De kosten voor het aanvragen van een LEI verschillen per LOU. U vergelijkt dus het best de mogelijkheden. De kosten variëren tussen 79 tot 89 euro voor een eerste registratie die geldig is voor één jaar. De kost voor een (jaarlijkse) vernieuwing varieert tussen 49 en 59 euro. 

Wanneer? 

Wilt u uw effectenactiviteiten vanaf 2018 vlot verderzetten? Regel dan de registratie van uw LEI-code zo snel mogelijk. De LEI wordt afgegeven na uw betaling en is daarna direct van kracht. Zodra u een geldig geregistreerde LEI-code hebt, stuurt u die door naar uw contactpersoon bij uw financiële instelling(en).

Bij verdere vragen hieromtrent, kan u zich steeds wenden tot uw dossierbeheerder.