Nieuwe vermeldingen in de Limosa-aangifte vanaf oktober 2017

Artikels

Werkgevers die werknemers naar België detacheren moeten sinds eind 2016 een verbindingspersoon aanduiden in België. Via die verbindingspersoon kunnen de inspectiediensten de nodige documenten opvragen om de naleving van de Belgische arbeidsvoorwaarden te controleren. Via een recent KB werd nu duidelijk dat die verbindingspersoon via de Limosa-aangifte moet worden aangeduid.

Limosa aangifte

Sinds 1 april 2007 geldt een voorafgaande meldingsplicht voor werknemers (alsook voor zelfstandigen en stagiairs) die gedeeltelijk of tijdelijk een activiteit in België komen verrichten en in principe niet onderworpen zijn aan Belgische sociale zekerheid, namelijk de Limosa-aangifte.

Deze aangifte dient te worden voorgelegd aan de Belgische klant of opdrachtgever vóór aanvang van de prestaties. Bepaalde vermeldingen m.b.t. de werkgever en werknemer dienen te worden opgenomen in zo een Limosa-aangifte. 
Met het KB van 14 september 2017 dat in werking trad op 1 oktober 2017 worden een aantal vermeldingen toegevoegd aan deze verplichte Limosa-aangifte. 

Ten eerste dient een verbindingspersoon te worden aangeduid in België. Op die manier kunnen de inspectiediensten de nodige documenten opvragen om de naleving van de Belgisch arbeidsvoorwaarden te controleren. Daarnaast moet voortaan ook worden opgenomen in welke sector de werknemer zijn diensten zal aanbieden, alsook het erkenningsnummer van het buitenlands uitzendkantoor indien van toepassing.

Een bijkomende verplichting werd opgelegd voor de bouwsector. In een Limosa-aangifte gerelateerd aan arbeid in de bouwsector dient ook te worden vermeld of de werknemer voordelen verkrijgt in het land van herkomst die vergelijkbaar zijn met de regeling van getrouwheidszegels of weerverletzegels. 

BESLUIT: 

In de LIMOSA-aangifte dienen vanaf nu de volgende extra vermeldingen te worden gedaan: 

  • De identificatiegegevens en contactgegevens van de verbindingspersoon:

    • De naam, voornaam en geboortedatum of identificatienummer bij de sociale zekerheid;
    • De hoedanigheid waarin deze persoon optreedt;
    • Zijn fysieke en elektronische adressen alsook een telefoonnummer.
  • Het erkenningsnummer van het buitenlands uitzendkantoor in geval van uitzendarbeid en indien een erkenning is voorgeschreven;
  • In de bouwsector: de vermelding of de arbeider tijdens de periode van tewerkstelling in België, in het land waar de werkgever gevestigd is gelijkaardige voordelen geniet zoals voorzien binnen het PC 124 (getrouwheidszegels of weerverletzegels).

Bij verdere vragen hieromtrent kan u zich steeds wenden tot uw dossierbeheerder of tot Yves Coppens (Individual Tax Partner) of een ander lid van onze Consultingafdeling.