Uitbreiding van de bijzondere liquidatieheffing

Artikels
Baker Tilly

De betrokken vennootschappen vielen nl. voor de reserves van boekjaar 2012 tussen wal en schip.

Enerzijds konden ze geen gebruik maken van het stelsel van de interne vereffening (artikel 537 WIB 1992) in de mate dat de betrokken belaste reserves niet ten laatste op 31 maart 2013 waren goedgekeurd door de algemene vergadering.  

Anderzijds vielen ze ook uit de boot voor de bijzondere liquidatiereserve, die slecht aangelegd kon worden voor de belaste reserves van aanslagjaren 2013 en 2014, hetgeen inhield dat het boekjaar 2012 ten vroegste op 31 december 2012 mocht afsluiten.  

Vandaar dat het Hof besloten heeft om het stelsel van de bijzondere liquidatiereserve uit te breiden tot de reserves van aanslagjaar 2012 die niet in aanmerking kwamen voor de het stelsel van de interne vereffening.

Voor verdere toelichting kan u zich wenden tot Marc De Munter (Tax Partner) van onze Consultingafdeling of tot uw dossierbeheerder.