Fiscale cijferupdate

Nieuws

Vennootschapsbelasting

Tarieven notionele interestaftrek en investeringsaftrek voor aanslagjaar 2018 (boekjaar 2017)

Recent werden de tarieven voor boekjaar 2017 (aanslagjaar 2018) bekendgemaakt voor de aftrek voor risicokapitaal (notionele interestaftrek of ‘NIA’) en de investeringsaftrek.

Hierna volgen de nieuwe tarieven:

NIA AJ 2017 AJ 2018
Gewoon tarief 1,131 % 0,237 %

Verhoogd tarief kleine vennootschappen

1,631 % 0,737 %


In vergelijking met boekjaar 2016 (aanslagjaar 2017) nemen de tarieven dus een felle duik en blijft er voor de grote vennootschappen nog maar 20% van het 2016 tarief over. Voor ‘kleine’ vennootschappen blijft er nog 45% van over. Dit betekent dat de notionele interestaftrek als fiscale incentive nauwelijks nog iets voorstelt. Eén en ander heeft natuurlijk te maken met de lage OLO rentevoeten, maar er is toch een schril contrast met de rentevoeten die bijv. gehanteerd worden voor de debetrente inzake rekening-courant schulden die voor aanslagjaar 2017 zelfs nog gestegen is van 8,16% naar 9,27 %. De tarieven voor de investeringsaftrek van hun kant blijven ongewijzigd voor boekjaar 2017 (aanslagjaar 2018).

De voornaamste tarieven voor de éénmalige investeringsaftrek zijn:

Type investering Kleine vennootschap Grote vennootschap
Octrooien, milieuvriendelijke
investeringen 0&O,
energiebesparende investeringen,
rook- afzuig- of
verluchtingssystemen (horeca)
13,5 % 13,5 %
Investeringen tot aanmoediging
van hergebruik van verpakkingen
van dranken en nijverheidsproducten
3 % 3 %
Digitale investeringen 13,5 % 0 %
Investeringen in beveiliging 20,5 % 0 %
Andere investeringen (*) 8 % 0 %
Investeringen in zeeschepen 30 % 30 %

(*) Mits afstand van de notionele interestaftrek

Door de stijging van de gewone éénmalige investeringsaftrek naar 8% (voor investeringen sedert 2016) is het belangrijk om voor kleine vennootschappen telkens na te gaan of de vennootschap niet beter af is met de toepassing van de investeringsaftrek en voor het betrokken boekjaar afstand te doen van de notionele interestaftrek. Doordat die afstand enkel geldt voor één boekjaar kan men van jaar tot jaar de meest voordelige formule kiezen.

Personenbelasting

Ook in de personenbelasting werden traditioneel een aantal fiscale parameters geïndexeerd. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste forfaits:

Type Geïndexeerd bedrag
inkomstenjaar 2016
Geïndexeerd bedrag
inkomstenjaar 2017
Voordeel alle aard    
voor verwarming    

* leidinggevend 
personeel en 
bedrijfsleiders

1910,00 EUR 1950,00 EUR
* anderen 860,00 EUR 880,00 EUR
voor elektriciteit 
(niet aangewend voor verwarming)
   
* leidinggevend personeel en
bedrijfsleiders
950,00 EUR 970,00 EUR
* anderen 430,00 EUR 440,00 EUR
Kilometervergoeding voor dienstverplaatsing
met de eigen wagen
0,3412 EUR (*) 0,3363 EUR (**)
Vergoeding dienstreizen > 8 uur
(voorheen 'middagmaal)
19,22 EUR (***) 19,60 EUR (****)

Vergoeding dienstreizen in België 5 uur - 8 uur
(voorheen 'ontbijt')

3,82 EUR (***) 3,90 EUR (****)
Kosteloos logies
(voorheen 'avondmaal + ontbijt')
23,04 EUR (***) 23,50 EUR (****)
Niet kosteloos logies
(voorheen 'nachtverblijf')
43,79 EUR (***) 43,65 EUR (****)

(*) geïndexeerd bedrag voor de periode 1 juli 2015-30 juni 2016
(**) geïndexeerd bedrag voor de periode 1 juli 2016 - 30 juni 2017
(***) geïndexeerd bedrag voor de periode 1 januari 2014 - 330 juni 2016
(****) geïndexeerd bedrag vanaf 1 juli 2016

Type AJ 2016 AJ 2017
Debetintresten op
rekening-courant
8,16 % 9,27 %


Op het vlak van de vrijwilligersvergoedingen bij verenigingen (VZW's, Stichtingen, ...) werden de forfaits eveneens aangepast

Type Geïndexeerd bedrag inkomstenjaar 2016 Geïndexeerd bedrag inkomstenjaar 2017
Maximaal per dag 32,71 EUR 33,36 EUR
Maximaal per jaar 1.308,38 EUR 1.334,55 EUR

 

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Yves Coppens (Individual Tax Partner) of uw dossierverantwoordelijke.